• ബാനർ1

സ്മാർട്ട് ഹോം

ശാസ്ത്രസാങ്കേതികവിദ്യയുടെ തുടർച്ചയായ വികാസത്തോടെ, സ്മാർട്ട് ഹോം ക്രമേണ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഭാഗമായി മാറി.സ്മാർട്ട് ഹോമിൻ്റെ കോർ കൺട്രോൾ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന നിലയിൽ, എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേയുടെ പ്രയോഗം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിപുലമാണ്.

സ്മാർട്ട് ഹോമുകളിൽ എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.സ്മാർട്ട് ഡോർ ലോക്കുകൾ, സ്മാർട്ട് ഹോം വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഡിസ്പ്ലേ ഇൻ്റർഫേസിനായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രമല്ല, സ്മാർട്ട് ഹോം കൺട്രോൾ സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രധാന ഇൻ്റർഫേസായി ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും.

ഉദാഹരണത്തിന്, Amazon-ൻ്റെ Echo Show, Google's Nest Hub എന്നിവ പോലുള്ള ചില സ്മാർട്ട് ഹോം അസിസ്റ്റൻ്റുമാർക്ക് LCD ഡിസ്പ്ലേകൾ പ്രധാന ഡിസ്പ്ലേ, കൺട്രോൾ ഇൻ്റർഫേസായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടാതെ വോയ്‌സ് കൺട്രോൾ, ടച്ച് സ്‌ക്രീനുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ഹോം ഉപകരണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയും.

രണ്ടാമതായി, സ്മാർട്ട് ഹോമുകളിൽ എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീനുകളുടെ പ്രയോഗം ക്രമേണ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൺഫിഗറേഷനായി മാറി.

ഉദാഹരണത്തിന്, സ്മാർട്ട് ഡോർ ലോക്കുകൾ, സ്മാർട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ, സ്മാർട്ട് ഓവനുകൾ തുടങ്ങിയ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രധാന ഡിസ്പ്ലേ ഇൻ്റർഫേസായി LCD ഡിസ്പ്ലേകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമീകരണങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും.

എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ ഇൻ്റർഫേസും ഓപ്പറേഷൻ മോഡും നൽകാൻ മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ കുടുംബത്തെയും കൂടുതൽ ബുദ്ധിപരവും സൗകര്യപ്രദവുമാക്കാനും കഴിയും.